مخزن بخار روغن بیلیون گیج دار

این دستگاه وظیفه جمع‌آوری بخارات روغن را در موتور اتومبیل بر عهده داشته و از بازگشت مجدد بخار روغن به سيستم جلوگیری می‌کند.